Oświetlenie uliczne

Rekomendacje:

Wykonawca zrealizował zadanie „Redukcja emisji CO2 poprzez kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łączna” w terminie, zgodnie z umową i opracowaną dokumentacją oraz z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. Polecamy Firmę Odeon S.C. R.Starobrat, D.Imiela jako wiarygodnego Partnera do współpracy zarówno pod względem jakości wykonanych usług, jak i organizacji pracy.
Urząd Gminy
Łączna
Firma ODEON S.C. Remigiusz Starobrat i Damian Imiela wykonała przyjęte zlecenie “Niskoemisyjna Gmina - Wymiana i modernizacja punktów świetlnych w Piekarach Śląskich” zgodnie z podpisana umową, w terminie, sprawnie i profesjonalnie. Roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Urząd Miasta
Piekary Śląskie
Wykonawca zrealizował zadanie “Remont oświetlenia ulicznego na terenie gminy Skoczów z wykorzystaniem technologii LED” w terminie, zgodnie z umową, dokumentacją, obowiązującymi przepisami oraz sztuką budowlaną. Wykonawca wykazał się zaangazówaniem w realizacji zadania, dobra organizacja pracy. ODEON S.C. jest firmą godną polecenia jako partner, który fachowo, profesjonalnie realizuje powierzone zadania i obowiązki
Urząd Miasta
Skoczów

Zaufali nam